ENG

Petr Kotík

Skladatel

je český hudební skladatel, dirigent a flétnista žijící v New Yorku. Od roku 2001 je uměleckým ředitelem ostravského festivalu nové hudby Ostravské dny. V roce 2005 založil pro potřeby festivalu Ostravské dny mezinárodní komorní orchestr Ostravská banda. Dirigoval například Cageovo stěžejní dílo Atlas Eclipticalis v Carnegie Hall.

Poděkování

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna
a Fakulty multimediálních komunikací UTB.

Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Statutární město Brno
Ostravské centrum nové hudby
The Royal Conservatory of The Hague

Pro média

Kontakt

GNOMON Production s.r.o.
Štefánikova 560/38a
612 00 Brno
Česká republika


+420 721 933 262
www.akceptfilm.cz
www.gnomonfilm.com