ENG

Peter Graham

Skladatel

Peter Graham (umělecký pseudonym Jaroslava Šťastného - Pokorného) v současnosti učí na Katedře kompozice a dirigování Hudební fakulty Janáčkovy Akademie múzických umění v Brně a každoročně dramaturgicky připravuje mezinárodní festival EXPOZICE NOVÉ HUDBY v Brně. Na Festivalu Pražské jaro měla v tomto roce premiéru jeho "Cesta s violou", která vzbudila značný - i když rozporuplný - ohlas a potvrdila autorovo nekonvenční chápání koncertní hudby.

Poděkování

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna
a Fakulty multimediálních komunikací UTB.

Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Statutární město Brno
Ostravské centrum nové hudby
The Royal Conservatory of The Hague

Pro média

Kontakt

GNOMON Production s.r.o.
Štefánikova 560/38a
612 00 Brno
Česká republika


+420 721 933 262
www.akceptfilm.cz
www.gnomonfilm.com