ENG

Martin Smolka

Skladatel

Martin Smolka je český soudobý hudební skladatel. Jeho hudba je uváděna především v zahraničí. U nás je znám především díky opeře Nagano, za kterou obdržel cenu Alfréda Radoka. Od roku 2003 vyučuje skladbu na brněnské JAMU. Syn muzikologa a skladatele Jaroslava Smolky.

Poděkování

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna
a Fakulty multimediálních komunikací UTB.

Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Statutární město Brno
Ostravské centrum nové hudby
The Royal Conservatory of The Hague

Pro média

Kontakt

GNOMON Production s.r.o.
Štefánikova 560/38a
612 00 Brno
Česká republika


+420 721 933 262
www.akceptfilm.cz
www.gnomonfilm.com