ENG

Hauke Harder

Skladatel

Německý skladatel a experimentální fyzik. Harder se soustřeďuje na vertikálu, na čisté souzvuky. Mezi jednu z jeho posledních skladeb patří Der Geschmack von grünnen Heringen.

Poděkování

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna
a Fakulty multimediálních komunikací UTB.

Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Statutární město Brno
Ostravské centrum nové hudby
The Royal Conservatory of The Hague

Pro média

Kontakt

GNOMON Production s.r.o.
Štefánikova 560/38a
612 00 Brno
Česká republika


+420 721 933 262
www.akceptfilm.cz
www.gnomonfilm.com