ENG

Carola Bauckholt

Skladatelka

Carola Bauckholt je německá skladatelka, mezi její nejznámější skladby patří Luftwurzeln (1993), Nestwärme (2000) nebo Vormittagsspuk (2008). Je vítězkou festivalu World Music Days z roku 1987 či Cologne-New York Exchange. Hlavním tématem jejich skladeb je fenomén lidského vnímání a porozumění. 

Poděkování

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna
a Fakulty multimediálních komunikací UTB.

Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Statutární město Brno
Ostravské centrum nové hudby
The Royal Conservatory of The Hague

Pro média

Kontakt

GNOMON Production s.r.o.
Štefánikova 560/38a
612 00 Brno
Česká republika


+420 721 933 262
www.akceptfilm.cz
www.gnomonfilm.com