ENG

Albert Breier

Skladatel a klavírista. Jeho skladby mají obvykle formu „krajiny“ rozvinuté v čase. Mezi jednu z jeho posledních skladeb patří Nebelatem (2013) pro orchestr. Breier počítá ke svým hlavním hudebním vlivům zejména Johannesa Ockeghema a Jacoba Obrechta, ale i Mortona Feldmana, kterému se věnoval též jako interpret.

Poděkování

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna
a Fakulty multimediálních komunikací UTB.

Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Statutární město Brno
Ostravské centrum nové hudby
The Royal Conservatory of The Hague

Pro média

Kontakt

GNOMON Production s.r.o.
Štefánikova 560/38a
612 00 Brno
Česká republika


+420 721 933 262
www.akceptfilm.cz
www.gnomonfilm.com